tisdag 23 oktober 2007

Det kommer att gå undan

Med obefintliga alternativt helt felaktiga prissättningsmodeller för kollektiva varor som koldioxid och el så kan vi räkna med att det kommer att gå åt pepparn fortare än kvickt. Precis som DN idag berättar om. Å andra sidan är det ju rätt enkelt att åtgärda problemet.

Både CO2 och el är kollektiva nyttigheter. Koldioxiden global och elen regional, avgränsad till ett begränsat fysiskt ledningsnät. Lösningen är ett pris på CO2:n globalt och ett pris på elen varje nät (typ hela Sverige eller Norden). Om priset på CO2 styrs av den aktuella ppm-halten i atmosfären har alla incitament att minska de sammanlagda utsläppen och sänka priset på CO2. Om alla handlar elen till samma aktuella pris (direkt på nätet) kan konsumenterna minska den sammanlagda förbrukningen, som styr det aktuella priset på elmarknaden. Ja, konsumenterna skulle tom kunna minska utsläppen av koldioxid från elproduktion och sänka det globala priset på CO2.

Läs mer, exempelvis Barrett och klimatfrågans lösning