torsdag 25 oktober 2007

Elbluffen växer

Det finns ingen lösning på klimatfrågan skrev Bo Ekman i söndags på SvD Brännpunkt. Idag replikerar elmarknadens låtsasaktörer genom organisationen Power Circle att just Sverige har lösningen på problemet. Helt riktigt. Sverige måste visa vägen och avveckla elmarknadens låtsasaktörer!

Lösningen på klimatfrågan är som sagt mycket enkel. Kollektiva nyttigheter som koldioxid och elektricitet måste prissättas kollektivt. Om alla "handlar" koldioxiden till ett pris som styrs utifrån den aktuella ppm-halten i atmosfären finns det ett gemensamt incitament att minska de sammanlagda utsläppen. Om alla handlar elen till samma aktuella pris så har konsumentsidan ett gemensamt incitament att minska den sammanlagda förbrukningen, som styr behovet av kraftverk och priset på elmarknaden.

Lösningen är ett helt nytt synsätt på hur kollektiva nyttigheter ska handlas och prissättas. El handlas i själva verket genom att koppla utrustning till elnätet. Och kraftverken ska bara köras i kostnadsordning för att täcka den sammanlagda förbrukningen till ett aktuellt lägsta pris.

Problemet är att elsystemet började byggas av ensamma kraftverksägare i egna nät i slutet av 1800-talet. Monopolregleringen gjorde det möjligt att koppla ihop flera nät och samtidigt behålla en illusion av bilateral handel mellan aktörer. Vid avregleringen skapades sedan en extremt komplicerad men fullständigt kontraproduktiv låtsasmarknad med handel mellan låtsasaktörer. Det är dessa låtsasaktörer, med rötter i en illusion från 1800-talet, som nu säger sig ha lösningen på de globala energi- och klimatfrågorna.

Läs mer, exempelvis Ska vi behålla elmarknadens låtsasaktörer eller en beboelig planet?