måndag 22 oktober 2007

En lurad befolkning

Elpriset stiger kraftigt, rapporterar DN i en artikel med rubriken "Rusch efter kol höjer elpriset". Priset på den nordiska elbörsen Nordpool låg den 22 september på 20,9 öre per kWh. Förra måndagen hade det stigit till 33,2 öre och i dag står det i 39,7 öre. Det är dygnspriser. Egentligen borde man rapportera timpriser. Och egentligen borde timpriserna avspegla de rörliga kostnaderna för de dyraste kraftverken som per timme måste köras för att täcka den sammanlagda förbrukningen i varje prisområde. Det gör de inte på den nuvarande marknaden. Priserna är manipulerade och det är ett av problemen.

Ett annat problem är att konsumenterna inte kan reagera på att priset stiger. För att kunna reagera och sänka ett stigande elpris borde konsumenterna naturligtvis handla elen till det aktuella priset direkt på elnätet. De skulle då ha ett gemensamt incitament av att minska den sammanlagda förbrukningen, som styr behovet av kraftverk och det aktuella priset på marknaden.

Så skippa de onödiga "elavtalen", de onödiga "elleverantörerna", de onödiga "leverantörsbytena" och de onödiga prisjämförelserna. Då kan konsumenterna sänka priset på elmarknaden. Då blir det inte lika enkelt för producenterna att manipulera spotpriset. Och då blir det enklare för konsumenterna. För att handla el räcker det med att koppla förbrukning till elnätet.

Läs mer, exempelvis När folkhemselen blev kriminell. Bluffmakarna som lurade världen. Konkurrensverkets uppdrag: att lura EU:s 500 miljoner invånare. Eller Svensk Energi desinformerar.

Mer realterat: DN, DN