torsdag 11 oktober 2007

Felavregleringen

Elmarknaden är förmodligen världens enklaste marknad. El handlas genom att koppla utrustning som förbrukar respektive producerar el till elnätet. Den sammanlagt inkopplade förbrukningen styr behovet av kraftverk och det aktuella priset på marknaden. Svårare än så är det inte. Nätet är en marknad. Konsumenterna handlar när de kopplar utrustning till elnätet. Och förutsättningen för att konsumenterna ska kunna sänka priset är att de alla handlar elen till det aktuella priset och minskar den sammanlagda förbrukningen när det aktuella priset är högt.

Om man å andra sidan utformar marknaden som idag, så att konsumenterna måste teckna "elavtal" med några som kallar sig "elleverantörer", som tex. Fortum, Telge Energi eller Vattenfall, så går priset bara upp. Det blir inte lättare för konsumenterna att förstå denna generalbluff med pseudoanalyser som i dag på SvD och DN.

Läs mer, exempelvis: Bluffmakarna som lurade världen eller När folkhemselen blev kriminell