fredag 12 oktober 2007

Klotets dödgrävare

"Regeringen bör stimulera miljövänlig teknik och elproduktion - för klimatets skull" skriver idag Anders Jonsson, vd för Östkraft och Helena Olssén, regionchef för branschorganisationen Svensk Energi på Correns debattsida.

För att verkligen hantera klimatet måste man införa ett globalt pris på CO2. Då har alla ett kollektivt incitament att minska halten koldioxid i atmosfären. Dessutom måste man reglera om elmarknaderna så att elen handlas som den borde handlas. Direkt på elnätet och till aktuellt pris. Då har elkonsumenterna ett kollektivt incitament att sänka elpriset. Och samtidigt ett incitament att minska på utsläppen av koldioxid.

En viktig del av klimathanteringen innefattar alltså en rejäl omreglering av elmarknaden. Därav detta bräkande från en bransch som för länge sedan borde spelat ut sin roll.

Läs mer, exempelvis Vi är på 450, ska till 400