tisdag 30 oktober 2007

Om vindkraft

Vindkraften seglar i medvind, skriver DN. Visst, den är naturligtvis bra. Inga rörliga produktionskostnader. Men den borde leva på sina egna ekonomiska meriter. Nackdelen är att det ibland inte blåser. Vindkraften kan alltså knappast ersätta andra kraftverk, bara andra bränslen. Lönsamheten skulle förbättras om en global avgift på CO2 infördes. Samtidigt borde vindkraften också avgiftsbeläggas eftersom den belastar kringliggande områden med störande synintryck och buller. Någon lösning på klimatfrågan är vindkraften emellertid inte, lika lite som någon annan teknik.

Läs mer, exempelvis Teknikvalsen