lördag 27 oktober 2007

Peanuts: Maffian i Italien

Den organiserade brottsligheten i Italien har en årlig omsättning på motsvarande 817 miljarder kronor, ungefär sju procent av landets bruttonationalprodukt skriver i dag Svenska Dagbladet i en artikel med rubriken "Maffians grepp om Italien hårdnar". Peanuts, i jämförelse med den svenska och europeiska kraftmaffians grepp om energi- och klimatpolitiken!

Elmarknaden består egentligen bara av ett nät till vilket man kopplar utrustning. Den sammanlagt inkopplade förbrukningen styr behovet av kraftverk och det aktuella priset på elen. El kan alltså egentligen inte handlas mellan fristående fysiska aktörer och konsumentsidan kan bara minska den sammanlagda förbrukningen och sänka priset på marknaden om de handlar elen till det aktuella priset. Genom att helt enkelt koppla utrustning till elnätet. Resten är snömos.

Läs mer, exempelvis Bluffmakarna som lurade världen.