måndag 5 november 2007

Luftslott, till vilket pris?

Kommentar till artikel på e24.se om att Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson tror det kan bli nödvändigt för staten att sälja delar av sitt innehav i bolaget:

El handlas genom att koppla utrustning till elnätet. Den sammanlagt inkopplade förbrukningen styr behovet av kraftverk och det aktuella priset på marknaden. Fysisk el kan alltså inte handlas mellan enskilda aktörer. Vattenfall är ett luftslott på en marknad som inte fungerar när den är konstruerad som idag.

Läs mer, exempelvis När folkhemselen blev kriminell