fredag 9 november 2007

Man tar sig för pannan

Fjärrvärmemarknaden lider i likhet med andra ledningsbundna marknader av en aktörsmetafor. Den som inledningsvis bygger ledningarna bygger också en panna och kan därmed uppträda som enskild leverantör av värme i ledningarna. Men ledningsnätet är egentligen en marknad där det sammanlagda uttaget ska täckas av en lika stor samtidig inmatning. Handeln sker egentligen i en kollektiv transaktion. Alla som köper köper av alla som säljer och någon handel mellan enskilda aktörer kan egentligen inte förekomma. Problemet är att vi utgår ifrån ett specialfall där det bara finns en producerande part och där denne enda part naturligtvis vill styra över marknadens regelverk. Om fjärrvärmenäten är många gaddar parterna ihop sig i en branschorganisation vars enda egentliga uppgift är att vidmakthålla aktörsmetaforen och hindra en rationell reglering av marknaden. Ju geggigare desto bättre.

På DN Debatt vänder sig idag före detta miljöminister och nuvarande vd för Svensk Fjärrvärme Lena Sommestad till Maud Olofsson med ett förslag på en prisregleringsnämnd för att "stärka kundens ställning" på fjärrvärmemarknaden. Frågan har utretts och diskuterats sedan 1996 och hanteras nu av statssekreterare Ola Alterå på regeringskansliet, före detta vd för Svensk Fjärrvärme.

Läs mer, exempelvis och Rädda klimatet - bränn ved? och Bluffmakarna som lurade världen.