onsdag 23 april 2008

Vem kan man lita på?

Tidningen Ny Teknik berättar å ena sidan att europeiska utsläpp av växthusgaser fortsätter att minska enligt preliminära siffror för 2006 som publicerades på måndagen av EU:s miljöbyrå. Å andra sidan berätter en minst lika seriös tidning, New York Times, att länder inom EU planerar att starta 50 nya kolkraftverk inom den närmaste 5-årsperioden. Förmodligen finansierade med vinster från utläppshandeln.

Ny Teknik: EU-länderna är klimatduktiga
New York Times: Europe Turns Back to Coal, Raising Climate Fears