söndag 18 maj 2008

Den fjärde krisen

DN:s ledarsida kriver idag om Alliansens tre kriser som skadar förtroendet för de borgerliga partierna och tar upp problem med försvarspolitiken, rättsväsendet och humanitära frågor. Till detta kan man lägga att Alliansen inte för en borgerlig politik. Åtminstone inte inom ett område som idag genomsyrar hela samhället, energi- och klimatpolitiken.

Relaterat: Alliansens tre kriser och exempelvis Det är synd om moderaterna

För känsligt för att twingla sig in på DN?