torsdag 1 maj 2008

Inte vad det ser ut att vara

Själva poängen med utsläppsrätterna är att vissa ska betala medan andra ska slippa. Då kan man påstå att man försöker att rädda klimatet när handeln i själva verket har helt andra syften.

Relaterat: Kan jag köpa utsläppsrätter? och exempelvis Effektiv klimathantering?