söndag 18 maj 2008

Lösningen är en ny typ av marknad

Ledningsbundna marknader har hittills konstruerats med utgångspunkt från att konsumenternas sammanlagda förbrukning alltid ska balanseras av tillräcklig produktionskapacitet. Vi har vant oss vid att handla varorna genom att teckna långa avtal och obehindrat plocka kapacitet ur ledningarna. Det fungerade bra när marknaderna var monopolreglerade och prodcenterna kunde ta betalt för marginalproduktion. På dagens avreglerade marknader är marginalproduktion olönsam medan konsumenterna handlar kapacitet gratis. Behovet ökar och utbudet minskar trots att marknaderna fortfarande står och faller med att det finns ett överskott av kapacitet. Lösningen är att även låta konsumenterna handla de ledningsbundna varorna till spotpris.

Relaterat: Litauen hoppas på el från Sverige, Stärk svensk miljömarknad, Självuppfyllande profetia, En summering - ur ett elperspektiv.