torsdag 15 maj 2008

Pielbags vs. Google Translate

EU-kommissionär Andrejs Pielbags senaste blogginlägg "Are free energy markets more sustainable?" översatt till svenska med Google translate. Frågan är om det är Pielbags eller Google translate som svarar för dom största tokigheterna.

Är gratis energimarknaderna mer hållbart?
13 maj 2008

När en marknadsöppning sker, experter fokusera sin analys på dess makroekonomiska konsekvenser: ny ram, stordriftsfördelar, investeringsmöjligheter, you name it. Men liksom alla andra åtgärder i den europeiska energipolitiken, öppnande av marknaden bör också ge miljömässiga fördelar, skapa ett mer hållbart energisystem. Jag tror att detta är fallet och jag skulle vilja dela med dig hur, men också höra era kommentarer.

Den första fördelen medborgarna kommer att uppleva, eller redan har, i den nya öppna marknaden scenario är rotade i hjärtat av demokratin. Jag menar frihet. Väl fungerande marknader, där nya energiproducenter har möjlighet att erbjuda energitjänster till medborgarna, att innebära en verklig valfrihet för konsumenterna. Sedan den 1 juli 2007, alla medborgare har laglig rätt att kontraktet deras energitjänster till företaget av sitt val. Många europeiska konsumenter är redan åtnjuter dessa rättigheter och resultatet har varit, rättvisa priser, innovativa produkter och bättre service. Men i andra delar av Europa, när marknaden inte är helt öppen för konkurrens, och denna rättighet är fortfarande lagligt, men inte reell. Med nuvarande bestämmelser om åtskillnad, företag som kontrollerar energiproduktion och nät för överföring gör det svårt för nya aktörer att använda sina ledningar eller deras höga spänningar kablar för att få tillgång till marknader. Detta gör det mycket svårt särskilt för nya små förnybara energikällor företag att få tillgång till nätet på rättvisa villkor.

Kommissionen förväntar sig i framtiden, som ett av resultaten av den inre marknaden paketet att nya företag kommer att hitta sin plats på marknaden, och nya tjänster kommer att skapas för att uppfylla de förväntningar på en mer krävande form av konsumenten.

Actually, valfrihet kommer att dramatiskt förändra medborgarnas roll på energiområdet. De kommer att upphöra att vara passiv receptorer av en tjänst, att bli aktiva aktörer på marknaden. Konsumenterna kommer att kunna göra sin vilja beaktas helt enkelt genom att ändra sina energibolag. Medborgarna kommer att kunna ändra sin leverantör om de drabbas av en dålig kvalitet på de tjänster som, om det enligt investeringen blir offer för avbrott i leveranser eller om de priser som erbjuds av leverantör är oacceptabelt hög. Konsumentens valfrihet kommer också att göra dem aktiva aktörer i kampen mot klimatförändringarna, eftersom de kommer att kunna välja leverantörer som erbjuder låga koldioxidutsläpp och förnybara energikällor, om de så önskar.

Att ge möjlighet att byta leverantör är bara ett av de sätt på vilka det nya paketet för den inre marknaden för energi kommer att bidra avsevärt till att minska utsläppen av växthusgaser. Det finns ytterligare två. Först konkurrens ger energieffektivitet, särskilt för elproducenter som inte längre kommer att ha råd med stora förluster av energi i överförings-eller produktionsmetod. De kommer att försöka få så mycket el som de kan för varje ton kol eller kubikmeter gas. Ju mindre de konsumerar, desto mindre CO2 de kommer att släppa ut. Andra system för handel med utsläppsrätter behöver en väl fungerande marknad för att vara effektiv. I en nära marknaden med företagsinterna kunder, energiproducenter bara passera priset på kol de fortsätter att producera den el-räkningen av deras kunder som inte kan göra någonting annat än betala. I en öppen marknad CO2-priset är en stor sporre i riktning mot effektivitet, låga koldioxidutsläpp källor och Carbon Capture ett lagring (CCS) teknik. Självfallet är i en sådan ram, investera i ren energi forskning och utveckling kommer att bli betydligt mer attraktiv.

Det nya åtgärdspaketet kommer att gynna medborgarna valfrihet på en öppen marknad. Våra erfarenheter med andra öppna energimarknaden är bättre priser, innovativa produkter och service av hög kvalitet kommer att följa. Var finns denna motivering kommer från? Som nämns före, en öppen marknad kommer också att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser och bekämpa klimatförändringar.

Och det är därför jag anser att liberaliseringen av marknaden är också bra för de befintliga energiföretag och för andra som kan komma i framtiden, särskilt inom området förnybar energi. Breaking nationella gränserna och skapa en inre marknad för energi med 480 miljoner människor kommer säkert att erbjuda energibolag nya affärsområden, stordriftsfördelar och nya investeringsmöjligheter. I själva verket är den naturliga scenariot för vårt klimat och förnybar paketet kan utvecklas framgångsrikt.

Läs mer: ELBLOGGEN, EUTube: Falskt om elmarknaden, Falskt om säker energi, Falskt om klimatet