fredag 16 maj 2008

Regndans för mer elproduktion

När el "handlas" i bilaterala kontrakt blir kapacitet gratis i konsumentledet och investeringar olönsamma i producentledet. Samtidigt som ett ständigt kapacitetöverskott är en förutsättning för att elmarknaden inte ska braka ihop. Det håller inte i längden och lösningen är att även konsumentsidan handlar elen till spotpris, direkt på nätet. Det löser inte bara problemet med marknadens funktion utan gör det också möjligt att hantera klimatfrågan och introducera ett pris på CO2 som dämpar efterfrågan på el.

Relaterat: Vattenfalls vd tar hjälp av "indiansk" filosofi, ELBLOGGEN