söndag 18 maj 2008

Sveriges styrkeområden?

Stärk svensk miljömarknad! Det kräver idag styrelseledamöterna i IVA-projektet "Miljöarbetets nya arena" på SVD Brännpunkt. Sverige har flera styrkeområden och bör därför särskilt satsa på bland annat energidistribution och hållbara infrastruktur- och systemlösningar. Förmodligen på grund av att författarna tycker att det är effektivt att dagens elhandel involverar 200 nätbolag, 100 elsäljare, några producenter och 5 miljoner enskilda konsumenter när elen egentligen handlas genom att bara koppla utrustning till ett sammanhängande elnät. Ett annat svenskt styrkeområde är energieffektivisering och det kan man ju förstå när det idag kostar lika mycket att koppla in 100 kW på elnätet under 1 timme som 1 kW under 100 timmar.

Relaterat: Stärk svensk miljömarknad, Lösningen är en ny typ av marknad, ELBLOGGEN