måndag 5 maj 2008

Taffliga försök

Handeln med el skiljer sig inte från handeln på torget skriver idag Helena Olssén, regionchef Svensk Energi och Tom Istgren, vd för Östkraft i en debattartikel i Corren. Är inte det lite grann som att blanda ihop äpplen och päron? På elmarknaden säljer producenterna momentan kapacitet medan konsumenterna idag köper "energi" i långa avtal. För konsumenterna är det egalt om de förbrukar 100 kW under 1 timme eller 1 kW under 100 timmar. Kapacitet är gratis i konsumentledet vilket leder till stigande efterfrågan men minskande utbud, trots skenande priser. Och när efterfrågan på kapacitet slår i taket kraschar marknaden. På torget skapar priset balans mellan utbud och efterfrågan medan elmarknaden bara är skrutt.