torsdag 16 oktober 2008

Davos-tolkningar

Kriser är svåra att förutspå och felaktiga prognoser har skymt sikten även i den aktuella finansoron, skriver Peter Wolodarski i på dagens ledarsida i DN. På Världsekonomiskt forum i Davos tidigare i år var flera av de svenska bankcheferna överens om att subprimelånen i USA knappast berörde deras verksamhet. Kanske är det naivt att tro att professionella bedömare ska kunna förutspå allvarliga finansiella svackor. Om det inte gick på 1930-talet, varför skulle det gå nu? Dessutom är spekulativa bubblor, kraftiga värdefall och bankpanik är inte obekanta fenomen i mänsklighetens historia. De har uppträtt förr - och kommer att uppträda igen. Inget att ödsla alltför mycket uppmärksamhet på alltså, i synnerhet som den nuvarande krisen i princip är avklarad. Ragnar Roos på samma ledarsida är inne på ett liknande tema. Krisen är avklarad och blev för svenskt vidkommande en västanfläkt i jämförelse med den svenska bankkrisen. Socialdemokraternas försök att likställa det nuvarande läget med den djupa ekonomiska krisen i början av 1990-talet framstår som alltmer pinsamt!

En helt annan Davos-tolkning levererades på DN den 21 september av Niklas Ekdal, som i Davos träffade en viss George Soros. "Vi står inför ett historiskt skifte i världsekonomin, sade Soros. Nedgången under 2008 blir inte någon tillfällig störning utan slutet på 60 års kreditexpansion. Den här gången kommer inte centralbankschefer och finansministrar att kunna överbrygga krisen genom räddningsoperationer och stimulanser, som så många gånger förr. Det tog drygt ett halvår, men sedan kom kapitalismens nära-döden-upplevelse som inte bara Soros utan en rad tunga experter varnade för i Davos. Den tredubbla smällen av kreditfrossa, konjunkturnedgång och ett extremt oljepris har skickat världsekonomin in i ett chocktillstånd som knappast har skådats sedan 1930."

Vadå professionella bedömare?