lördag 25 oktober 2008

Kan även politiska partier ställas inför rätta?

SvD rapporterar att centerpartiet vill ha miljödomstol i EU. Kan även politiska partier ställas till svars för sina handlingar? Det skulle kunna få intressanta följder. Vilka vinner, i dubbel bemärkelse på det nuvarande klimathyckleriet? Svar: de "gröna näringarna". 1) De kammar hem massor med statligt stöd från energi- och klimatpolitiken. 2) Eftersom politiken i själva verket leder till att klimatet blir varmare ökar avkastningen för samma näringsidkare.

Relaterat: Våra biobränsleministrar