fredag 10 oktober 2008

Kraftmaffian tar ansvar för världens utveckling

Västvärldens stora elbolag har genom sina fem branschorganisationer i Australien, Europa, Japan, Kanada och USA enats om att minska koldioxidutsläppen med 60-80 procent fram till 2050. Genom att bygga kolkraft. Trots att marginalproduktion borde vara olönsam på dagens "avreglerade" elmarknad.

Relaterat: Ny Teknik, Ska vi behålla elmarknadens låtsasaktörer eller en beboelig planet?