lördag 25 oktober 2008

Mot framtiden, med planhushållning?

Fyra industriledare kräver en ny blocköverskridande energiöverenskommelse och inleder en kampanj. Runt om i landet kommer opinionsbildare, företrädare för företag, fackförbund och andra organisationer att samlas till rundabordssamtal som ska sändas över nätet, på krafttag.nu.

Relaterat: DN, Finanskrisen är en energikris, Omvärldsanalys