tisdag 24 mars 2009

Citat Vägval energi:

"Väl fungerande energimarknader är under alla förhållanden i samhällets intresse".

Första meningen i sammanfattningen av rapporten "Energimarknaderna och de energipolitiska vägvalen" som tagits fram av arbetsgruppen för Energimarknader inom IVA:s projekt Vägval Energi, med Lars Bergman, professor och rektor på Handelshögskolan i Stockholm som ordförande.