måndag 2 mars 2009

För eller mot?

EU-kommissionen har i en så kallad grönbok dragit upp riktlinjer för en framtida önskvärd utveckling: "Grönbok mot ett tryggt, hållbart och konkurrenskraftigt europeiskt energinät".

Relaterat: ERA