fredag 6 mars 2009

På nya poster...

Regeringen utsåg igår landshövdingen i Västernorrlands län Bo Källstrand till styrelseordförande i Svenska Kraftnät från den 1 april i år. Bo Källstrand var intill 1 oktober förra året vd för branschorganisationen Svensk Energi.

Den 16 september 2008 utnämnde Svensk Energi Kjell Jansson till ny verkställande direktör. Kjell Jansson verkade under 1980-talet inom såväl finansdepartementet som industridepartementet och miljödepartementet – i det senare fallet som statssekreterare. Därefter har han innehaft fyra poster som generaldirektör: Svenska Kraftnät åren 1991-1996, Tullverket mellan 1997-2004, Nutek 2004-2006 och sedan i fjol på SCB. Kjell Jansson har även ansvarat för flera statliga utredningar på energiområdet som t ex utvärderingen av elmarknaden och införandet av utsläppshandeln med växthusgaser.

Igår tillkännagav också Svensk Energis vd Kjell Jansson att branschorganets kansli utökas med en ny tjänst, stabschef. Till den befattningen rekryteras Maria Gårding Wärnberg från regeringskansliet.