måndag 22 juni 2009

Har svenskarna blivit smartare?

Svenskarna har blivit smartare elkunder. Andelen som inte väljer elbolag är nu rekordlåg skriver Björn Sunesson på Svenska Dagbladet. Det är med elen som med premiepensionen och mycket annat – den som inte väljer är förlorare. Här finns dock en liten hake. Eftersom el är en kollektiv vara och priset bestäms av den sammanlagda förbrukningen kan konsumenterna bara sänka priset om de sänker - just det - den sammanlagda förbrukningen. Men när konsumenterna luras att "sänka priset" genom att teckna individuella elavtal med fiktiva leverantörer blir resultatet att den sammanlagda förbrukningen och priset på marknaden istället stiger.

Relaterat: SvD, Hundra år av hjärntvätt