tisdag 23 juni 2009

I skarp kontrast?

"I skarp kontrast till regeringen vill vi göra EU och Sverige världsledande på grön omställning, klimatsmarta produkter och tjänster, grön energi och energieffektiva lösningar. Gröna investeringar kan bidra både till ett ökat klimatansvar och miljontals nya jobb i EU."

Relaterat: SvD