måndag 31 augusti 2009

CUFFLÉ

Det finns de inom alliansen som är rädda för att tala om det de gör i termer av frihet. Men inte Maud. Hon ser fyra områden som behöver utvecklas:

2. Detaljerad planhushållning av det nya energi- och klimatsamhället. "Klimatutmaningarna ställer enorma krav på förändringar av vårt samhälle".

1. Det ska bli enklare att bli rik på arbete och företagande genom att att söka bidrag och leva på styrmedel för de nya gröna entreprenörerna.

3. Människan före systemen. Ha, ha!

"Det ställs extra höga krav på allianspartierna att utveckla samhällskritiken i regeringsställning."

4. Kvinnornas frihet måste öka. Nåja. Allt är ju relativt.

Relaterat: SvD, SvD