tisdag 1 september 2009

Självmål

Ett säkert tecken på att så kallade vetenskapsakademier och ingenjörsförbund spelar falskt i energi- och klimatfrågan är att de självklara enkla lösningarna lyser med sin frånvaro. Fungerande prisbildning på el, primärenergi och CO2. Nej, istället påstår exempelvis ett antal ingenjörsförbund nu att det är helt nödvändigt att politikerna sätter upp konkreta mål. Som i Sovjet alltså. "Mål är den grundläggande drivkraften för alla förändringar". Ha, ha, ha, så patetiskt!!

Sen är ju också frågan hur den nuvarande planekonomiska marknadsfejken ska överleva en framtida brist på energi. Inte lika roligt.

Relaterat: DN, Ny Teknik