lördag 14 november 2009

Bondeoffer i planekonomisk marknadsfejkAtt Lars G får gå just är naturligtvis ingen tillfällighet. Det passar bra att skapa lite dimridåer inför klimatmötet i Köpenhamn som ska rädda västvärldens konkurrensförmåga och välstånd med planhushållning. Att Vattenfall skulle haft för avsikt att sälja nätet är bara löjligt. I den nya planekonomin blir nätet fullkomligt centralt för att balansera ett alltmer komplext och ineffektivt energisystem. Att politikerna inte skulle varit med på Vattenfalls expansion är också en anka. Den ingår som en naturlig del av den dyra utbyggnad av produktionskapacitet som samtliga politiska partier bejakar. Det gäller att fördela kostnaderna på EU:s 500 miljoner invånare snarare än på Sveriges 9 miljoner.

Relaterat: SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN