torsdag 26 november 2009

"Vilket Europa vill vi ha år 2020?"

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso föreställer sig ett Europa som bygger på ett samhälle som inte stänger ute, en ekonomi som är "grön" och konkurrenskraftig samt på bättre utbildade medborgare. För att få in många synpunkter på vilka mål EU borde sätta upp med 2020 som horisont, lanserar Kommissionen nu ett brett samråd. Den ekonomiska krisen har förändrat villkoren och många jobb som försvann kommer inte att återuppstå. Europa behöver investera i nya näringar och utbilda människor för att möta de nya utmaningarna. Hur kan vi samtidigt skydda de människor som drabbas av krisens verkningar?

Vi ser redan att efterfrågan på resurser som energi och vatten ökar, samtidigt som vi måste sänka utsläppen av koldioxid som så ofta skapas just av vår energianvändning. Hur sparar vi energi, utvecklar smarta energinät och en modern, fungerande transportstruktur i Europa? Vi behöver innovationer och kompetens, mer forskning och bättre utbildad arbetskraft. Hur höjer vi vår kompetens?

Frågorna är bland annat tänkta att besvaras genom att EU sätter upp konkreta mål för den närmaste tioårsperioden. Kommissionen föreslår att EU:s toppmöte slår fast de övergripande målen och att varje medlemsland utarbetar en nationell femårsplan, där målen läggs i enlighet med varje lands förutsättningar. Kommissionen kan sedan följa framstegen och rapportera till EU:s vårtoppmöte som traditionellt hålls mellan EU:s stats- och regeringschefer i mars varje år.