fredag 11 mars 2011

Jeopardy: Vad är ett systemfel?

Hur ska producenter ha incitament att producera mer och konsumenter incitament att förbruka mindre på en "marknad" med ständig överkapacitet och ett pris som teoretiskt alltid bestäms av rörlig produktionskostnad?

Relaterat: DN, DN, DN