tisdag 30 december 2008

Dekret: EU kräver energideklarationer

DI berättar glatt att alla som säljer huset efter nyår måste göra en energideklaration. Det kostar uppåt fem papp och ingen förstår varför, men några påstår att det kan rädda planeten. Kul i alla fall att läsa alla kommentarer som - med rätta - spyr galla över påfundet.

Relaterat: DI, Dekret: EU förbjuder glödlampor

måndag 29 december 2008

Rädda korvkioskerna!

"Är det en riktigt farlig kris så är nästan korvkioskerna viktiga!"

Relaterat: DN

Tillbakablick: publicitet

Redan den 21/11 2001 publicerades den här artikeln i Affärsvärlden:

Rörligt pris åt alla

Ge nätbolagen rätt att köpa el på spotmarknaden åt alla och inför en elprisförsäkring. Det skulle öka kundernas makt på marknaden, enligt ett förslag till elreform.
El handlar mycket om leveranssäkerhet. Mardrömmen är att få en utveckling som den i Kalifornien förra året när hela systemet höll på att kollapsa på grund av för hög belastning vilket gjorde att kunder fick kopplas bort från nätet.
På monopoltiden fanns inga problem med leveranssäkerheten. Systemet var väl tilltaget, till och med överdimensionerat. Kostnaderna för den extra stora kostymen vältrades över på kunderna.

I en avreglerad marknad ska spotmarknaden lösa leveranssäkerheten. Närmar sig en bristsituation går priset i höjden och ger kunderna en signal att minska sin efterfrågan.

Problemet är bara att kunderna inte är med i prisbildningen.

I Sverige går en stor del av elhandeln vid sidan av dagsprishandeln, spotmarknaden. Endast en liten del av kunderna, främst stora industrikunder, köper el till spotpris. Småkunder har skrämts bort från spotmarknaden och har valt fastpriskontrakt. De är därmed distanserade från marknaden. Skatterna på el har ökat avståndet ytterligare.

För att få en bättre fungerande marknad, där all el omsätts över spotmarknaden och kundernas makt stärks, bör nätbolagen ges ansvaret för inköp och leverans av spotel till alla köpare. Det föreslår Gunnar Fabricius, grundare av Svenska Kraftbörsen, en oberoende marknadsplats för handel med standardiserade elavtal.

Onödiga mellanhänder försvinner

Hans tanke är att nätbolagen ska vara ombud för kunden, som bara behöver teckna ett nätavtal. Då behövs inga elleverantörer. De är bara onödiga mellanhänder som inte tillför något, enligt Fabricius. Allt arbete med att skicka mätvärden och arrangera leverantörsbyten, som i dag ställer till med stora problem, kan rationaliseras bort.

Eftersom kunden alltid får leverans till bästa marknadspris, det rörliga spotpriset, behövs inga leverantörsbyten. Kunden slipper därmed dubbla fakturor, ett från nätbolaget och ett från elhandelsbolaget. Det blir lättare att förstå marknaden, enligt Fabricius. I och med att elen levereras till spotpris inser kunden att valet på elmarknaden inte handlar om att välja elleverantör utan om att välja hur prisrisken ska hanteras. Det sker med olika prisförsäkringar, som påminner om brandförsäkringar. En elkonsument som har små möjligheter att minska elanvändningen om spotpriset blir högt kan köpa en takprisförsäkring. En elproducent köper en golvprisförsäkring om han bedömer att han inte kan dra ned sin produktion när spotpriset blir lågt.

Bättre prisstyrning

På detta sätt kan en investering för att skapa en effektökning i elproduktion få konkurrens av en investering i effektminskning på konsumentsidan. Prisförsäkringsmarknaderna styr investeringarna och ger en mer effektiv fördelning av framtida resurser för effektreglering.

Elleverantörerna får övergå till att bara sälja prisförsäkringar. Men vilken finansiell aktör som helst ska kunna medverka på prisförsäkringsmarknaden: börser, clearinghus, banker, fondkommissionärer, fondbolag och försäkringsbolag. Försäkringen är rent finansiell och enklare att hantera än en försäkring på dagens elmarknad, som måste kombineras med fysisk leverans av el och kanske också ett byte av leverantör.

Gunnar Fabricius reformförslag är revolutionerande och förmodligen svårsmält för de personer som skapat dagens system. Förslaget borde trots detta bli föremål för en djupare analys eftersom det kan lösa många av dagens problem på elmarknaden.

Bättre anledning att spara

För det första kommer kunderna närmare marknaden och kan reagera snabbare på prisförändringar. Alla köpare, även de som köpt prisförsäkringar, får skäl att spara vid höga spotpriser. De stora bolagens makt över prisbildningen minskar därmed.

För det andra renodlas rollerna. Man skiljer tydligt på monopoldelen (näten) och konkurrensdelen (prisförsäkringarna). Nätbolagen får ett helhetsansvar för alla steg i den fysiska leveransen av el: övervakning av nätet, inköp av kraft, överföring, mätning, avräkning, fakturering. Säljare av prisförsäkringar slipper de konkurrenshinder som nya elsäljare möter på dagens elmarknad, till exempel att vara beroende av drygt 200 nätbolag för att hantera alla kundbyten eller att hitta någon som klarar balansansvaret. Många säljare har insett vilka hinder som finns med dagens system och har lagt ned sin verksamhet. Flertalet av landets kanske 150 elhandlare bedriver därför ingen aktiv jakt på nya kunder.

För det tredje så försvinner det omfattande arbete som nu krävs för att hantera informationsutbytet mellan elleverantörer och nätbolag i samband med leverantörsbyten. Nätbolaget har inget intresse av att hjälpa en ny elleverantör eftersom denne ofta är konkurrent till en elleverantör som ingår i samma koncern som nätbolaget. Denna intressekonflikt undviks med Fabricius förslag.

Relaterat: Afv, ELBLOGGEN

Citat från Obamas segertal

"Om det är någon som ännu tvivlar på att Amerika är landet där allt är möjligt, som ännu undrar om våra grundares dröm lever, som ännu ifrågasätter kraften i vår demokrati, ikväll har ni fått svaret."

NOT.

Relaterat: Årskrönika i GMV, 16 minuter in i första timmen.

lördag 27 december 2008

"Smart government"

Planhushållning.

Relaterat: "Smart", DN

lördag 20 december 2008

Jim Rogers: The price of energy has to go through the roof again

Hell and Gore

Julen närmar sig med stormsteg och vad passar väl bättre än att stämma upp till sång för den som tar sig en knäpp etanol till sillen:

Hell and Gore
Chung Hop father Al lan Al lan ley.
Hell and Gore
Chung Hop father Al lan ley.
Oh handsome in the hell and tar
hand hell are in the half and four.
Hell and Gore
Chung Hop father Al lan ley.

Relaterat: DN

torsdag 18 december 2008

Myshyckel i Gomorronsoffan

Klicka här för att se klippet.

tisdag 16 december 2008

Obama announces planning economy teamRelaterat: NyT

måndag 15 december 2008

Att leda eller vilseleda.....

"Nästa år riktas världens blickar mot Köpenhamn där världens ledare ska försöka enas om ett nytt klimatavtal. Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen som i dag kom till Stockholm, säger att man måste enas på mötet, där även statsminister Fredrik Reinfeldt får en betydande roll."

Klicka här för att se klippet.

Media fortsätter att sprida lögner om elmarknaden

Relaterat: DN, SvD, Bluffmakarna som lurade världen

Bush avtackas

lördag 13 december 2008

"Grön"

Illamående.

Citat Sarko

"Krisen får absolut inte tjäna som ursäkt för minskat miljöengagemang. Tvärtom bör vi gå längre – och förändra vår ekonomiska modell i riktning mot hållbar, grön tillväxt".

Klicka här för att se klippet.

Relaterat: Omvärldsanalys, Verklig hållbarhet

fredag 12 december 2008

Aktuellt 081212

Aktuellt fredagen den 12 december. EU:s klimatpaket klart idag - statsministern Fredrik Reinfeldt intervjuas och talar om en av EU:s största bedrifter.Naturskyddsföreningens Svante Axelsson menar istället att paketet är en skandal och att EU köper sig fria. ......... Och än lever andan från sovjettiden i Baltikum. Aktuellts reporter Rolf Tardell har mött den lettiske läraren som sattes i häkte för att han varnade för devalvering!

onsdag 10 december 2008

Irländarna röstade fel, nu innehåller deras fläsk dioxin.

Relaterat: DN

tisdag 9 december 2008

Fröken Olofsson, planhushållningslärarinna:

Elmarknaden fungerar tydligen inte (what!) och nu ska vi tvingas köpa lågenergilampor för att spara energi, med miljön och klimatet som argument.

Fröken Olofsson: "- Skulle vi få (igenom) de här förslage skulle vi spara 40 terawattimmar och det är otroooligt mycke energi, som vi skulle kunna använda till annat". Hoppsan, där sprack visst klimatargumentet. Klicka här för att se klippet.

Dekret: EU förbjuder glödlampor

Med ett förväntat Lissabonfördrag i ryggen sitter EU-kommissionen som på nålar för att ösa planstyrning och detaljreglering över Europas 500 miljoner invånare.

Relaterat: Omvärldsanalys, DN, SvD, NyT

lördag 6 december 2008

En annan historia

SvT rapporterar om att människor över hela världen demonstrerar för miljön, att Barack Obama ska rädda USA med planhushållning och Ekots lördagsintervju ger plats åt frälsaren från Vattenfall.

Relaterat: En solskenshistoria

En solskenshistoria

DN vägrar men som tur är rycker SvT ut för att avslöja schmutzen och rädda demokratin. Klicka här för att se klippet.

Relaterat: "Public service"

Om pyramidspel

"Pyramidspel är förbjudna i lotterilagen och kan leda till böter och/eller fängelse om brottet bedöms som grovt".

Källa: Wikipedia

fredag 5 december 2008

Peter Schiff 081203

YouTube

WEC:

"The World Energy Council is the most representative body of the energy industry with members in more than ninety countries. Its mission is to promote the sustainable supply and use of energy for the greatest benefit of all. The London-based organization has official consultative status with the United Nations".

Source: WEC

torsdag 4 december 2008

FT comment: Only new thinking will save the global economy

"The situation will get worse before it gets better and it will only get better if there is a shift in thinking in both the private and public sectors: away from comforting yet unrealistic notions of a return to “business as usual” and towards the more nasty reality of a volatile journey to a different destination".

Article: FT

onsdag 3 december 2008

"Smart"

Om något kallas smart – använd huvudet.

Relaterat: "Smartgrids", Vad är klimatsmart?, "Smart government", SvD

måndag 1 december 2008

"Dollarn mot hårdlandning"

Artiklar: FT, Afv