torsdag 26 november 2009

"Vilket Europa vill vi ha år 2020?"

Kommissionens ordförande José Manuel Barroso föreställer sig ett Europa som bygger på ett samhälle som inte stänger ute, en ekonomi som är "grön" och konkurrenskraftig samt på bättre utbildade medborgare. För att få in många synpunkter på vilka mål EU borde sätta upp med 2020 som horisont, lanserar Kommissionen nu ett brett samråd. Den ekonomiska krisen har förändrat villkoren och många jobb som försvann kommer inte att återuppstå. Europa behöver investera i nya näringar och utbilda människor för att möta de nya utmaningarna. Hur kan vi samtidigt skydda de människor som drabbas av krisens verkningar?

Vi ser redan att efterfrågan på resurser som energi och vatten ökar, samtidigt som vi måste sänka utsläppen av koldioxid som så ofta skapas just av vår energianvändning. Hur sparar vi energi, utvecklar smarta energinät och en modern, fungerande transportstruktur i Europa? Vi behöver innovationer och kompetens, mer forskning och bättre utbildad arbetskraft. Hur höjer vi vår kompetens?

Frågorna är bland annat tänkta att besvaras genom att EU sätter upp konkreta mål för den närmaste tioårsperioden. Kommissionen föreslår att EU:s toppmöte slår fast de övergripande målen och att varje medlemsland utarbetar en nationell femårsplan, där målen läggs i enlighet med varje lands förutsättningar. Kommissionen kan sedan följa framstegen och rapportera till EU:s vårtoppmöte som traditionellt hålls mellan EU:s stats- och regeringschefer i mars varje år.

tisdag 24 november 2009

Australia to sweeten carbon scheme

The Australian government has made a last-ditch effort to win over opposition parliamentarians to its proposed carbon emissions trading laws after agreeing to at least double compensation to the coal and electricity generation sectors.

Article: FT

Bisarrt, sa Bull

Turerna kring Vattenfall börjar bli alltmer bisarra. I synnerhet då el egentligen är en kollektiv vara som handlas mellan all produktion och konsumtion som samtidigt kopplas till nätet.

Relaterat: SvD


måndag 23 november 2009

Mr Clean at a higher levelRelaterat: SvD, Barroso speach

Europe looks to lead revolution

Leading European industrialists believe the future of manufacturing will increasingly revolve around government subsidies.

Article: FT

Medvetet förvirrande av Carl B Hamilton

Det finns ingen anledning att mäta effekt när på en marknad där konsumenterna idag ska handla energi och effekt är gratis. Detta vet naturligtvis professorn i nationalekonomi Carl B Hamilton och hans syfte med att föreslå en "avreglering av elmätarmarknaden" för att förbättra en redan felaktigt avreglerad elmarknad är endast att skapa ytterligare förvirring.

Relaterat: GP

fredag 20 november 2009

Jaha, det var ju liberalt

Folkpartiet ger inte unga något. Partiet väljer frågor som tilltalar äldre. Det behövs en förändring. Erik Ullenhag menar att det är svårt att definiera vilka frågor som attraherar vissa väljargrupper. Men han konstaterar i samma andetag att unga är något mer intresserade av framtidsfrågor.

– Klimatfrågan är en sådan. De senaste åren har vi börjat lyfta den frågan med en kombination av förnyelsebar energi och ny kärnkraft. Där tror jag att vi kan nå ut rejält bland unga, säger han.

Relaterat: SvD

Toppduo

Demokrati, forts.

4000 människor från 38 länder och sex kontinenter har tillfrågats.
Relaterat: DN

torsdag 19 november 2009

Äntligen demokrati


Relaterat: SvD, DN

onsdag 18 november 2009

Klart folk blir förvirrade

Det sk. "Rådet" och Europaparlamentet har idag kommit överens om ett energieffektiviseringspaket. Samtidigt har Elmarknadsinspektionen startat en kampanj för "Elpriskollen". Spara 6000 kronor per år genom att sänka ditt elpris.

Goddag yxskaft

Det sk. Stockholminitiativet upprörs av att klimatet används som ett argument för att öka energiproduktionen och förelår istället att vi ska öka energiproduktionen.

Relaterat: SvD

måndag 16 november 2009

Trixigare än man först kan tro


"Huvuduppdraget blir att återupprätta förtroendet för Vattenfall" och ”svenska folket ska kunna vara stolt över företaget” är några påståenden som yttrades i samband med att Öystein Löseth presenterades som ny vd för Vattenfall. Något som faktiskt borde vara rätt svårt i och med att Vattenfall egentligen inte finns.

Relaterat: DN

lördag 14 november 2009

Bondeoffer i planekonomisk marknadsfejkAtt Lars G får gå just är naturligtvis ingen tillfällighet. Det passar bra att skapa lite dimridåer inför klimatmötet i Köpenhamn som ska rädda västvärldens konkurrensförmåga och välstånd med planhushållning. Att Vattenfall skulle haft för avsikt att sälja nätet är bara löjligt. I den nya planekonomin blir nätet fullkomligt centralt för att balansera ett alltmer komplext och ineffektivt energisystem. Att politikerna inte skulle varit med på Vattenfalls expansion är också en anka. Den ingår som en naturlig del av den dyra utbyggnad av produktionskapacitet som samtliga politiska partier bejakar. Det gäller att fördela kostnaderna på EU:s 500 miljoner invånare snarare än på Sveriges 9 miljoner.

Relaterat: SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN, DN

onsdag 11 november 2009

En vanlig anka


Plötsligt sägs Vattenfall vilja sälja sitt nät för att investera pengarna i kärnkraft. Vilket skämt. Det är precis samma typ av anka som problemen med kärnkraften, som Vattenfall gärna sprider när man vill fylla media med annat än det som verkligen borde belysas. Som t.ex klimatbluffen.

Ett annat syfte är att skapa ett intryck av motsatsförhållande mellan bolag och politiker trots att de tillsammans har för avsikt att skörta upp den breda allmänheten.

SvD, SvD, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN

fredag 6 november 2009

Miljöprojekt

Vid toppmötet mellan EU och Indien stod klimatet högst upp på agendan. Bland annat presenterades två lån från Europeiska investeringsbanken, EIB. Det ena lånet på 150 miljoner euro gäller stöd till olika projekt som kan mildra effekterna av klimatförändringarna. Det andra lånet, på 100 miljoner euro, gäller en delfinansiering av en ny bilfabrik i delstaten Maharashtra. Bilfabriken kommer att producera tre mindre bilmodeller speciellt anpassade för den indiska marknaden.

Relaterat: www.se2009.eu

torsdag 5 november 2009

The EU-U.S. Energy Council

"In particular, the Energy Council will:

• Support action to make energy markets stable, reliable and transparent, particularly in oil and gas and electricity supply."


tisdag 3 november 2009

Al Gore - the carbon billionaire

Article: NYT

måndag 2 november 2009

Energi, energi, energi och energi

Tisdagen den 3 november deltar statsminister Fredrik Reinfeldt som EU-ordförande i toppmötet mellan EU och USA:s president Barack Obama i Washington. Mötet kommer att fokusera på klimatfrågan, den globala ekonomiska och finansiella krisen samt på aktuella utrikespolitiska frågor, främst Afghanistan och Iran. Men redan idag bjuds Reinfeldt in i Ovala rummet för ett som det heter bilateralt möte, skilt från tisdagens möte mellan EU och USA. Mötet ska pågå i 30 minuter, längre än normalt enligt bedömare.

Mother of all carry trades faces an inevitable bust

Article: FT