torsdag 24 mars 2011

Jeopardy: Vad är planekonomi?

Fascinerande att det finns intelligenta människor som på fullt allvar menar att enorma investeringar i billig produktion och väldiga incitament till minskad konsumtion på något sätt skulle hänga ihop.

Relaterat: SvD, DN

fredag 11 mars 2011

Jeopardy: Vad är ett systemfel?

Hur ska producenter ha incitament att producera mer och konsumenter incitament att förbruka mindre på en "marknad" med ständig överkapacitet och ett pris som teoretiskt alltid bestäms av rörlig produktionskostnad?

Relaterat: DN, DN, DN