torsdag 21 januari 2010

Hm

Susanna Baltscheffsky på SvD berättar att IPCC backar om fel i en rapport som publicerades 2007 där det står att ”Himalayas glaciärer drar sig tillbaka snabbare än i andra delar av världen, och om den takten fortsätter är sannolikheten för att de är borta till 2035 eller tidigare mycket hög”.

Den meningen har visat sig vara hämtad från Världsnaturfondens kampanjrapport om Himalaya från 2005 och även i det sammanhanget utan vetenskaplig grund.

Susanna får på tal om ingenting Världsnaturfondens Carl Mannerfeltpris på 100.000 kronor för sin ”journalistiska förmåga att sprida kunskap och engagemang för miljöfrågor”.