lördag 2 maj 2009

Utsläppsrätter subventionerar utsläpp

Tilldelas gratis till alla som släpper ut mycket koldioxid. Subventionerar energiintensiv basindustri och säkerställer driften av kolkraftverk som körs på marginalen i elsystemet. Allt för att rädda klimatet.

Relaterat: SvD, SvD, SvD