måndag 6 oktober 2008

Vattenfall leder klimatkampen

Vattenfall startar en kampanj där vanliga medborgare kan skriva på ett klimatmanifest. För varje namnteckning Vattenfall får, kommer en unik återvinningsbar figur att tillverkas som symbol för individen. Alla dessa figurer kommer sedan att resa till platser där beslutsfattare möts. Deras slutdestination är FN:s klimattoppmöte i Poznan i slutet av 2008. Figurerna kommer också att besöka Belgien, Tyskland, Danmark och Sverige.